MAANDAG TOT VRIJDAG: 09:00 - 13:00 en 14:00 -18:00
VOLG ONS OP:
 

Privacybeleid

Onze toewijding

Als één van onze gewaardeerde klanten (hierna “U”) is het altijd een genoegen u te mogen verwelkomen in onze organisatie. Onze eerste prioriteit is het bieden van een service waardoor u zich veilig en goed verzorgd voelt in uw eigen huis of andere woning of waar u ook maar verblijft in Portugal.

Uw volledige tevredenheid en vertrouwen in ECDE International, Lda is essentieel voor ons.

We respecteren onze klanten en beschouwen het als onze hoogste prioriteit om u, samen met onze partners in veiligheid en zorg, een ongekende en unieke service aan te bieden.

We erkennen dat privacy deel uitmaakt van uw verwachtingen als klant.

Daarom hebben we dit Privacybeleid ontworpen en geïmplementeerd welke beschrijft hoe uw Persoonlijke Informatie wordt gebruikt op basis van de “7 Privacy Principes” van ECDE (hierna “ECDE  7- Privacy Principes” genoemd) om persoonlijke informatie te beschermen. Deze kernprincipes vormen de basis voor ECDE International, Lda en zijn daarom overal binnen de ECDE-groep (ECDE International, Lda en haar dochterondernemingen) van toepassing.

Toestemming voor dit privacybeleid

U dient dit Privacybeleid aandachtig te lezen voordat u ons uw “Persoonlijke informatie” (hierna “PI” genoemd) verstrekt, dat wil zeggen alle informatie die is verzameld en vastgelegd in elk formaat dat u persoonlijk identificeert, hetzij direct (bijv. Naam) of indirect (bijv. telefoonnummer).

Dit privacybeleid maakt deel uit van de algemene voorwaarden van ECDE voor onze diensten. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u uitdrukkelijk in met dit privacybeleid.

ECDE International kan uw PI gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, wordt u gevraagd uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te geven om dergelijk marketingmateriaal te ontvangen.

ECDE  7 -Privacybeginselen

De volgende ECDE 7-privacybeginselen, zullen overal in de ECDE International Group, wereldwijd van toepassing zijn.

 1. Transparantie: Bij het verzamelen en verwerken van uw PI zullen wij u relevante informatie en kennisgeving verstrekken, voor welke doeleinden zij worden gebruikt en wie de ontvangers zijn.
 2. Legitimiteit: we verzamelen en verwerken uw PI alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd.
 3. Relevantie en nauwkeurigheid: we verzamelen alleen PI’s die nodig zijn voor de gegevensverwerking zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de door ons opgeslagen PI nauwkeurig en actueel is.
 4. Opslag: we bewaren uw PI in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten.
 5. Access, Toegang, rectificatie en bezwaar: wij bieden u de mogelijkheid om, alleen op afspraak, uw PI op ons kantoor te bekijken.
  Voor het handhaven van een goede kwaliteit en het up-to-date houden van “ledeninformatie, zullen wij u twee keer per jaar vragen om ons wijzigingen in de informatie door te geven.
  Voor wijzigingsgegevens (adres / medicijnen / huisdieren) die belangrijk zijn voor het verstrekken van nauwkeurige informatie aan de autoriteiten, hebben we uw handtekening nodig, dus u moet dit altijd schriftelijk wijzigen.
  Er is ook een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw PI voor marketingdoeleinden. Zie hieronder voor contactgegevens (artikel 13).
 6. Vertrouwelijkheid en beveiliging: we zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om uw PI te beschermen tegen onbedoelde, onwettige wijziging of verlies, tegen ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang.
 7. Delen en internationale overdracht: we kunnen uw PI delen binnen ECDE International of met derden (zoals hulpdiensten) voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. We zullen passende maatregelen nemen om dergelijk delen en overdragen te beveiligen.

Als u vragen hebt over deze ECDE 7-privacybeginselen, neem dan contact op met ECDE Contact gegevensbescherming zoals beschreven in sectie 13 van dit privacybeleid.

Onze Reikwijdte

Dit privacybeleid is van toepassing op:

 1. Alle gegevens die worden uitgevoerd door ECDE, eigendom zijn van of worden beheerd door ECDE International, Lda.
 2. Alle websites van ECDE International, Lda en speciaal op imergencies.com

Hoewel dit privacybeleid niet van toepassing is op franchisenemersorganisaties, zal ECDE International redelijke inspanningen leveren om de ECDE 7-privacybeginselen door de franchisenemers te promoten en te verzoeken dat franchisenemers zich aan alle toepasselijke wetten houden bij het verwerken van uw PI.

Wat voor Persoonlijke Informatie?

Als lid van ECDE International wordt u mogelijk op verschillende tijdstippen gevraagd om PI over uzelf en uw familieleden te verstrekken, zoals:

 • Contactinformatie, b.v. naam, telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen, etc.
 • Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum; nationaliteit;
 • Partnerinformatie: naam, geboortedatum en leeftijd;
 • Persoonlijke, vertrouwelijke informatie (arts, bloedgroep, medicijnen, allergieën, enz.);
 • Lidmaatschapsnummers ECDE of andere partners van ECDE waarmee u bent ingelogd;
 • Informatie over uw contactpersoon in geval van nood in het land van herkomst / thuisland (volledige naam, adres, telefoon, enz.);
 • Informatie over uw huisdieren en uw huissleutelhouder;
 • Voertuiginformatie en informatie over voertuigverzekeringen;
 • Uw lidmaatschapsnummer voor clubkortingen, zoals Amigos de museo de Sao Bras of Nederlandse club Algarve.

We verzamelen niet bewust PI van kinderen jonger dan 18 jaar, behalve naam, geboortedatum en nationaliteit zoals rechtstreeks door een volwassene namens hen of met toestemming van een volwassene verstrekt. Zorg ervoor dat uw kinderen ons geen PI verstrekken zonder uw toestemming, bijv. online. Als u denkt dat uw kind een PI bij ons heeft ingediend, neem dan contact met ons op zodat we een dergelijke PI kunnen verwijderen.

Over het algemeen verzamelen we niet bewust gevoelige informatie zoals ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen andere gegevens dan die hierboven worden vermeld ook als gevoelige gegevens worden beschouwd:
creditcardnummer, vrijetijdsgewoonten, persoonlijke activiteiten en hobby’s, culturele gewoonten, enz.
Het is echter mogelijk dat we dergelijke gegevens moeten verzamelen die als gevoelig kunnen worden beschouwd, om aan uw verzoek te voldoen of om u specifieke diensten aan te bieden, zoals toegangsfaciliteiten voor gehandicapten.
In een dergelijk geval zullen wij u vragen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, uitdrukkelijk toestemming geven om dergelijke gevoelige informatie te verzamelen en te verwerken.

Wanneer worden mijn persoonlijke gegevens verzameld?

PI kan in bepaalde omstandigheden worden verzameld, waaronder zonder beperking:

 1. Invullen van het registratieformulier van ECDE International;
 2. Uw deelname aan loyaliteitsprogramma’s en marketingcampagnes, deelnemen aan loyaliteitsprogramma’s, deelnemen aan enquêtes over tevredenheid (klanttevredenheidsonderzoek) E-mailabonnement op een nieuwsbrief met speciale aanbiedingen en Hot Deals;
 3. De overdracht van uw gegevens aan derden, Rode Kruis, INEM, Ziekenhuizen, Brandweer in geval van nood;
 4. Uw activiteiten op internet, toegang tot de site van ECDE International (IP-adres, sessiecookies) online inschrijfformulier (met behulp van speciale diensten, enquêtes, downloads van de website imergencies.com).

Voor welke Doeleinden?

Wij gebruiken uw PI voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw lidmaatschap te beheren:
  Beheer van uw lidmaatschap.
  Optimaal beheer voor hulpdiensten (primair belang). Administratie om uw lidmaatschap te beheren.
  Beheer van uw accounts (aanvullende services) ECDE Beheer van noodkaarten, Beheer van uw huisdieren, Maken en bewaren van de nodige wettelijke, boekhoudkundige gegevens.
  Beheer van een interne klantenlijst met betalings of gedragsproblemen.
 2. Om onze services te verbeteren, waaronder:
  Uw PI te verwerken in ECDE’s Customer Relationship Management (CRM) systeem;
  Om uw behoeften en verzoeken beter te begrijpen;
  Om onze producten en diensten af ​​te stemmen op uw wensen.
 3. Om u nieuwsbrieven / promoties te sturen of contact met u op te nemen over nieuwe diensten of over ECDE-partners.
  U kunt ervoor kiezen zich af te melden voor onze digitale nieuwsbrieven door op een link in een van onze e-mail nieuwsbrieven te klikken.
 4. Om uw gebruik van ECDE-internetwebsites te beveiligen en te verbeteren, waaronder:
  Om de navigatie op de website te verbeteren en;
  Om veiligheids en fraudepreventiemiddelen te implementeren.
 5. Om te voldoen aan lokale voorschriften (bijv. Bewaren van zakelijke of boekhoudkundige documenten).

Delen van uw persoonlijke Informatie

Als bedrijf streven we ernaar om u altijd en overal hetzelfde serviceniveau te bieden.

Daartoe moeten we, afhankelijk van uw rechten zoals uiteengezet in sectie 13 hieronder, uw PI op de volgende manieren delen met interne of externe ontvangers:

Om de best mogelijke service van ECDE International en haar partners (hulpdiensten) te bieden, hebben we het recht om uw PI te gebruiken en geautoriseerde medewerkers van onze bedrijfsonderdelen toegang te geven tot deze informatie.

In het bijzonder werknemers van ECDE International en in het algemeen alle werknemers van de partnerorganisaties van ECDE International die geïnteresseerd zijn in informatie uit bepaalde categorieën van persoonlijke informatie, bijvoorbeeld ziekenhuizen (medicijnen, allergieën) en dierenartsen (voor uw huisdieren, indien nodig)

Internationale Overdracht

We kunnen uw persoonlijke gegevens voor in artikel 7 van dit privacybeleid uiteengezette doeleinden overdragen aan ontvangers, intern of extern, die zich kunnen bevinden in landen met verschillende niveaus van PI-bescherming.

Daarom implementeert ECDE, naast de implementatie van dit privacybeleid, passende maatregelen, waaronder contractuele clausules, om de overdracht van uw PI naar een internationale ECDE-entiteit of externe ontvanger in een land met een ander beschermingsniveau te waarborgen op dezelfde manier zoals in het land waar de PI werdt verzameld.

Data Bescherming

ECDE International neemt passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten, om uw PI te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.

Daartoe hebben we technische maatregelen geïmplementeerd, zoals firewalls en organisatorische maatregelen, zoals een login / efficiënt wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enz.

Alle informatie uit de ECDE International-database zal worden overgedragen via Secure Socket Layer (SSL) -technologie om dergelijke persoonlijke informatie te coderen.

Sessiecookies / externe links

ECDE International gebruikt permanente cookies om uw sessie op de websites van ECDE te beheren en om uw online ervaring te personaliseren (automatische herkenning, etc.).

We verzamelen ook technische informatie op uw computer elke keer dat u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze sites.

Deze informatie omvat uw IP-adres (Internet Protocol), het gebruikte besturingssysteem, het type browser, de schermresolutie en het oorspronkelijke website-adres, indien nodig.

We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze site te verbeteren en verkopen deze informatie niet aan derden.

Deze tijdelijke cookies zijn een ingebouwde functie van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren.

Omdat elke browser anders is, raadpleegt u het gedeelte ‘Help’ op de werkbalk van uw browser om erachter te komen hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt instellen. Het is echter mogelijk dat u bepaalde functies op onze site niet kunt gebruiken als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren.

We kunnen u advertenties of koppelingen naar websites van derden aanbieden die PI over u kunnen verzamelen wanneer u hun advertenties of inhoud bekijkt of erop klikt door middel van cookies.

ECDE International heeft geen controle over de verzameling van deze informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze verzameling, gebruik of openbaarmaking van uw PI door externe bedrijven. Neem contact op met deze adverteerders of inhoudsproviders als u vragen hebt over het gebruik van de PI die ze verzamelen.

Uw bezoek aan de websites van deze derde partijen is op geen enkele manier onderworpen aan dit Privacybeleid. ECDE International neemt geen verantwoordelijkheid voor privacybeleid of praktijken van websites van derden die toegankelijk zijn vanaf de websites van ECDE.

Data Opslag

We bewaren uw PI alleen voor de tijd die nodig is en voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid, of zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Toegang en wijzigingen

U hebt het recht om uw PI te bekijken, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw PI zoals beschreven in dit privacybeleid mits u legitieme redenen hebt. Houd er echter rekening mee dat als u bezwaar maakt, we in bepaalde omstandigheden mogelijk niet in staat zijn u de gevraagde service te bieden.

Als u uw rechten op uw PI van ECDE International, Lda, wilt uitoefenen, dient u contact op te nemen met de servicemanager via +351 707 910 058 of een e-mail sturen naar info@ecde.org.

Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw PI voor marketingdoeleinden of als u problemen ondervindt bij het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de speciale contactpersoon voor gegevensbescherming van ECDE International, Lda:

ECDE International, Lda
Data Privacy Department
Advocaat Dr.ª Marisa Fernandes
Rua João Augusto Jesaja – Edif. Trigueiros 8A
8700 – 254 Olhão, Portugal

Om de privacy van alle ECDE International-leden te beschermen, moeten we u correct identificeren voordat we op uw verzoek kunnen reageren.
Hiertoe kunnen we een kopie van een geldig identiteitsbewijs vragen, zoals een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.

Als uw PI niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is, geef dan uw verzoek tot correctie door aan ECDE International onder vermelding van wijziging Privacy Data.

Verzoeken om correctie worden zo snel mogelijk behandeld of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt dit doen doormiddel van een verzoek via e-mail naar info@ecde.org of via reguliere post naar:

ECDE International Lda
Membership Services
Apartado 1120
8700 – 281 Olhão, Portugal
E-mail: info@ecde.org
Phone: +351 707 910 058

Updates van het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen zoals hieronder aangegeven.

Daarom nodigen wij u uit om dit Privacybeleid regelmatig te lezen.

Vragen / Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of hoe ECDE International uw PI in het algemeen verwerkt, neem dan contact met ons op via Membership Services zoals hierboven vermeld.

Wij zijn hier voor u!  Bel: (+351) 707 910 058

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Decline all Services
Accept all Services